Dogodek:

18 Nov 2019 MEDICA 2019, Düsseldorf, Germany (Fair)
----------------------------------------

Operacija: AMWC 2019

Javni poziv: »Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018«

Sklop B – MEDNARODNI FORUMI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  1. Izvajalski organ je SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, nastopa na področju kohezijske politike pri javnem pozivu v vlogi posredniškega organa.
  2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018
  3. Namen poziva je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) na tujih trgih in zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.
  4. Cilj poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020, ki je »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP.

 

1. Kratek opis operacije:

  1. Namen: Predstavitev podjetja širokemu krogu zdravnikov specialistov s področja medicinske estetike in anti aginga (v letu 2018 je bilo prek 12 tisoč udeležencev iz 130 držav).
  2. Cilj: Pridobiti nove kontakte in utrditi poslovne vezi z že znanimi kupci.
  3. Predvideni rezultat: Povečanje ustvarjenega prihodka s prodajo na tujih trgih.
  4. Finančna podpora: Naložbo sofinancirajo Spirit, javna agencija, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

2. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

 

 

 

 

 

 

Operacija: Medica 2018

Javni razpis: »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«

a) Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
b) Izvajalski organ je SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, nastopa na področju kohezijske politike pri javnem razpisu v vlogi posredniškega organa.

c) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

d) Namen razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetij na tujih trgih in zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

e) Cilj razpisa je podpreti individualne sejemske nastope v tujini.

1. Kratek opis operacije:

a) Namen: Predstavitev naše vrhunske tehnologije potencialnim kupcem, s poudarkom na novostih, možnostih uporabe.

b) Cilj: Pridobiti nove kontakte in utrditi poslovne vezi z že znanimi kupci.

c) Predvideni rezultat: Povečanje ustvarjenega prihodka s prodajo na tujih trgih.

d) Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

2. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

 

Operacija: Funkcionalna magnetna stimulacija vodena z biofeedbackom

1. Javni razpis: »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

a) Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

b) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, nastopa na področju kohezijske politike pri javnem razpisu v vlogi posredniškega organa.

c) Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih (RRI) dejavnosti v podjetjih in konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

d) Cilj razpisa je prispevati k specifičnemu cilju »povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih RRI projektov«.

e) Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki in primeren za uporabo v realnem okolju.

2. Kratek opis operacije:

a) Namen: Optimiziranje funkcionalne magnetne terapije, ki omogoča doseganje optimalnih mišičnih kontrakcij.

b) Cilj projekta: Raziskave in razvoj nove naprave, ki bo omogočala funkcionalno magnetno stimulacijo, katere parametre delovanja regulirajo izmerjeni biološki parametri pacienta.

c) Predvideni rezultati: razvita in izdelana naprava za magnetno mišično stimulacijo, vodena z biofeedbackom.

d) Rezultati: nova naprava, ena patentna prijava, 5 notranjih inovacij.

e) Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

3. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

 

MGRT slo     Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan     sofinanciranje

 

Operacija: AMVC 2017, Monaco

1. Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017;
  a.) Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 je SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ki nastopa na področju kohezijske politike pri razpisu v vlogi izvajalskega organa. Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana.
  b.) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017
2. Kratek opis operacije:
  a.) Namen: seznanitev udeležencev kongresa Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress, 15th edition, v z novostmi proizvodnega programa podjetja. Na tem kongresu je prek 10 tisoč zdravnikov, ki se ukvarjajo z estetsko medicino;
  b.) Lokacija: Monte Carlo, Monako, Grimaldi Forum;
  c.) Termin: od 6. do 8. Aprila 2017;
  d.) Finančna podpora: Udeležba je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, in Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj;
  e.) Cilj: predstavitev dela proizvodnega programa, ki se nanaša na ciljno publiko;
  f.) Rezultat: doseči zanimanje potencialnih partnerjev in pridobitev novih stikov;
  h.) Udeležba na kongresu je bila uspešna, saj smo realizirali tako cilje kot predvidene rezultate. Med udeleženci kongresa sta največje zanimanje pritegnila Funkcionalna magnetna stimulacija in HIFU terapija.
3. Dodatne informacije o kongresu: www.euromedicom.com
4. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

i feel slovenia logo

Operacija: Neablativne metode za zdravljenje ženske urinske inkontinence – GinRF

1. Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«
  a.) Izvajalec javnega razpisa je Spirit Slovenija, javna agencija, v vlogi posredniškega organa nastopa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nastopa na področju kohezijske politike pri razpisu v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
  b.) Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom
2. Kratek opis operacije:
  a.) Namen: najti rešitev za neablativno pomljajevanje oz. zdravljenje vagine in s tem zagotovitev ojačenja strukture, ki podpira sečnici in mehur, ki bo učinkovitejša od vseh do sedaj znanih metod;
  b.) Čas izvajanja operacije: 16.6.2017 do 13.12.2018 Cilj: patentna prijava, prijava zaščite modela, izveden prototip;
  c.) Rezultat: Prototip aparata za neablativno pomljajevanje oz. zdravljenje vagine in ojačenje strukture, ki podpira sečnici in mehur.
  d.) Cilj: patentna prijava, prijava zaščite modela, izveden prototip;
  e.) Finančna podpora: operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, in Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj;
3. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

i feel slovenia logo

Operacija: Certificiranje 2017

1. Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017
  a.) Izvajalec javnega razpisa je SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ki nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi izvajalskega organa. Posredniški organ pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana.
  b.) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017.
2. Kratek opis operacije:
  a.) Namen: pridobitev certifikata za skladnost proizvodov EC Certifikat MDD/QS,
  b.) Čas izvajanja operacije: 1.1.2016 do 30.10.2017
  c.) Cilj: pridobitev certifikata skladnosti proizvodov - EC Certifikat MDD/QS za medicinske aparate;
  d.) Rezultat: EC Certifikat MDD/QS, in sicer: EC Certificate No. 2017-MDD/QS-017, z veljavnostjo 1.5.2017 do 30.4.2022
  e.) Finančna podpora: operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, in Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj.
3. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

i feel slovenia logo

Operacija: Medica 2017

1. Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017
  a.) Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, izvajalski organ: SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana;
  b.) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017, mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.
2. Kratek opis operacije:
  a.) Namen: nastop na največjem mednarodnem sejmu medicine v Evropi, Medica 2017 v Düsseldorfu, Nemčija
  b.) Čas izvajanja operacije: sejem Medica 2017 poteka od 13.11. do 16.11.2017
  c.) Cilj: predstavitev proizvodnega programa najširši svetovni strokovni javnosti; obiski poslovnih partnerjev in novih potencialnih partnerjev na razstavnem prostoru, seznanitev le-teh z novim proizvodnim programom,
  d.) Rezultat: novi poslovni stiki in s tem povečanje možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji, povečanje mednarodne konkurenčnosti podjetja in zvišanje stopnjo internacionalizacije podjetja;
  e.) Finančna podpora: operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, in Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj.
3. Povezava na spletno stran sejma: www.medica-tradefair.com
4. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

i feel slovenia logo

Sprejmi piškotke? / Accept cookies? Več / More...