Sofinanciranje operacije:

Individualni nastop na mednarodnem sejmu Medica 2019, World Forum for Medicine – Leading International Trade Fair

Obdobje trajanja: od 18.11. do 21.11.2019

Kraj in država sejma: Düsseldorf, Nemčija

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan   spirit logo 2019 small    MGRT slo

 

Sofinanciranje operacije:

Individualni nastop na mednarodnem sejmu Beauty & Hair Expo

Obdobje trajanja: od 8.3 do 10.3.2019

Kraj in država sejma: Zagreb, Hrvaška

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan   spirit logo 2019 small    MGRT slo

 

 

 

Operacija: AMWC 2019

Javni poziv: »Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018«

Sklop B – MEDNARODNI FORUMI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  1. Izvajalski organ je SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, nastopa na področju kohezijske politike pri javnem pozivu v vlogi posredniškega organa.
  2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018
  3. Namen poziva je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) na tujih trgih in zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.
  4. Cilj poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020, ki je »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP.

 

1. Kratek opis operacije:

  1. Namen: Predstavitev podjetja širokemu krogu zdravnikov specialistov s področja medicinske estetike in anti aginga (v letu 2018 je bilo prek 12 tisoč udeležencev iz 130 držav).
  2. Cilj: Pridobiti nove kontakte in utrditi poslovne vezi z že znanimi kupci.
  3. Predvideni rezultat: Povečanje ustvarjenega prihodka s prodajo na tujih trgih.
  4. Finančna podpora: Naložbo sofinancirajo Spirit, javna agencija, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

2. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

 

 

 

Operacija: Funkcionalna magnetna stimulacija vodena z biofeedbackom

1. Javni razpis: »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

a) Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

b) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, nastopa na področju kohezijske politike pri javnem razpisu v vlogi posredniškega organa.

c) Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih (RRI) dejavnosti v podjetjih in konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

d) Cilj razpisa je prispevati k specifičnemu cilju »povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih RRI projektov«.

e) Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki in primeren za uporabo v realnem okolju.

2. Kratek opis operacije:

a) Namen: Optimiziranje funkcionalne magnetne terapije, ki omogoča doseganje optimalnih mišičnih kontrakcij.

b) Cilj projekta: Raziskave in razvoj nove naprave, ki bo omogočala funkcionalno magnetno stimulacijo, katere parametre delovanja regulirajo izmerjeni biološki parametri pacienta.

c) Predvideni rezultati: razvita in izdelana naprava za magnetno mišično stimulacijo, vodena z biofeedbackom.

d) Rezultati: nova naprava, ena patentna prijava, 5 notranjih inovacij.

e) Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.

3. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

 

MGRT slo     Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan     sofinanciranje

  

Sprejmi piškotke? / Accept cookies? Več / More...