hand force

 

  • Objektivna ocena kontrole sile prijema
  • Merjenje dveh prijemov: cilindričnega in lateralnega prijema
  • Zaslon na dotik za enostavno upravljanje
  • Shranjevanje pacientovih podatkov in njihov prikaz na diagramu
  • Prenos pacientovih podatkov na USB spominski ključ

PREDSTAVITEV

 

Prijem in manipulacija predmetov zahteva prilagodljivo kontrolo sil prijema. Poškodba ali bolezen centralnega živčnega sistema ima lahko za posledico izgubo senzornih in motoričnih funkcij roke, zaradi česar je zmanjšana 

hand force therapy

funkcionalnost le te. Objektivna ocena stanja je potrebna za spremljanje pacientovega napredka in validacijo
učinka terapije. V klinični praksi se za merjenje maksimalne sile prijema uporabljajo dinamometri, ki pa so v večini primerov enostavni in ne podajajo informacije o kontroli sile, ki nastopa pod nivojem maksimalne sile. V ta namen so uporabne naloge sledenja sile, ki podajajo informacijo o sposobnosti motorične kontrole pri submaksimalnih silah.

 

HandForce prestige™ naprava omogoča tako merjenje maksimalnih sil prijema kot tudi izvajanje nalog sledenja sile. Naprava je opremljena z dvema enotama za merjenje sile prijema, ki sta podobni vsakodnevnim objektom, kar omogoča ocenjevanje funkcionalnih sil prijema. Enota 1 je namenjena meritvi cilindričnega prijema (močnostni prijem). Z njo lahko merimo sile od 0 do 300 N. Enota 2 pa je namenjena merjenju lateralnega prijema (precizijski prijem) in omogoča merjenje sil od 0 do 150 N.

 hand force patients data

Pacientovi podatki o maksimalni sili in sledenju sile so avtomatično shranjeni po vsaki opravljeni nalogi. Sledenje sili je ovrednoteno z napako sledenja, ki je izračunana med referenčnim signalom in izmerjenim odzivom pacienta. Hand- Force sistem ima na voljo štiri različne signale za sledenje sili: sinusni, sinusni z linearno spreminjajočo frekvenco, trikotni in pravokotni signal. Pri nalogi sledenja mora pacient s prilagajanjem sile prijema kar najbolj verno slediti referenčnemu signalu na zaslonu.

 

Sistem omogoča prikaz pacientovih podatkov na diagramu. Izbrani podatki so prikazani za zadnjih 10 meritev. HandForce sistem tudi omogoča prenos podatkov v obliki tekstovne (txt) datoteke na osebni računalnik preko USB spominskega ključka.

 

hand force cylindrical hand force lateral

 

Sprejmi piškotke? / Accept cookies? Več / More...