Iskra MEDICAL je vodilni slovenski proizvajalec naprav za fizioterapijo, rehabilitacijo in estetiko.

Našim kupcem lahko ponudimo naprave za Elektroterapijo, Ultrazvok, Vakuum, Laser, Preso, Magneto terapijo, IPL - Pulzna svetloba, Depilacijo, Radiofrekvenco, Cryo Ionto in ostali program. Naš cilj je razširiti našo ponudbo z novimi kvalitetnimi medicinskimi in kozmetičnimi izdelki. Razvoj nove naprave je vedno povezan s predlogi in potrebami naših kupcev.

Trudimo se, da bi bili naši izdelki prijazni uporabniku, varni in učinkoviti.

Podjetje ima certifikat Sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 in ISO 13485.

Aparati so skladni z MDD 93/42/EEC (EU Medical Device Directive) in imajo podeljen EC certifikat s številko priglašenega organa 2265 (3EC International).

 

Iskra Medical certifikati

Sistem kakovosti smo zasnovali v skladu z zahtevami mednarodnih standardov ISO 13485 in ISO 9001, Smernicami Sveta Evrope direktive št.: 93/42/EEC, ter drugimi direktivami glede na naravo proizvodov.

 

Prenos certifikatov (pdf):

• Sistem vodenja kakovosti:

pdf-icon ISO 9001:2015

• Sistem vodenja kakovosti za medicinske pripomočke:

pdf-icon EN ISO 13485:2016

• Direktiva za medicinske pripomočke - EC Certifikat:

pdf-icon EC Certifikat

 

Slike certifikatov: 

01_ISO 13485-2016 Iskra Medical EN 21.jpg02_ISO 9001-2015 Iskra Medical EN 21.jpgEC-Certificate-2020-MDD-QS-022-Iskra-Medical-devices-EN-01.jpgEC-Certificate-2020-MDD-QS-022-Iskra-Medical-devices-EN-02.jpgEC Certificate 2019-MDD-QS-022 - Iskra Medical devices EN 01.jpgEC Certificate 2019-MDD-QS-022 - Iskra Medical devices EN 02.jpgEC Certificate 2019-MDD-QS-022 - Iskra Medical devices EN 03.jpg

 

 

Politika kakovosti

V podjetju Iskra Medical d.o.o. razvijamo, proizvajamo in prodajamo medicinske pripomočke, ki ustrezajo pričakovanjem kupcev in zadovoljujejo njihove potrebe. Naši produkti so skladni z mednarodnimi standardi in predpisi za medicinske pripomočke. Podjetju te naprave omogočajo poslovno uspešnost. Stremimo tudi k skrbi za okolje, njegovemu vzdrževanju in izboljševanju. Vodstvo podjetja je zavezano, da neprestano izboljšuje in nadgrajuje politiko kakovosti in skrbi, da so zahteve sistema kakovosti ustrezno izpolnjene. Na podlagi teh usmeritev smo si za osnovni cilj politike kakovosti zadali naslednje naloge:

• Doseganje in izboljševanje nivoja kakovosti, ki ga na področju medicinskih pripomočkov vzpostavljajo vodilna podjetja doma in v tujini.
• Posredovanje in prodaja vrhunskih okolju prijaznih izdelkov. To zagotavljamo z natančno analizo vhodnih polizdelkov, nadzorom razvoja, izbiro najustreznejše tehnologije in natančno proizvodnjo.
• Kakovost proizvodov iz naše ponudbe prilagajamo zahtevam trga. Kakovost, ki jo zagotavljamo je enaka ali višja kot kakovost, ki jo predpisujejo standardi. Najpomembnejše so nam zahteve kupcev, zato smo konkurenčni. Prodajamo okolju prijazne in neoporečne izdelke, ki so rezultat naše natančne izdelave, preverjanja in hitrega ukrepanja v primeru odstopanj.
• Prodajne procese prilagajamo zahtevam trga, zakonodaji in standardom. Naš sistem nadzora nam omogoča pravočasno odkrivanje pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile uporabnika ali okolje.
• Konkurenčnost podjetja dosegamo s hitrim prilagajanjem in odzivom na želje kupca, ne glede na količino in vrednost posla. Naša prednost je tudi zagotavljanje posebnih zahtev.
• Vsi sodelujoči v poslovnem procesu morajo biti seznanjeni z vsemi zahtevami kupcev. Imeti morajo potrebno znanje in izkušnje za delo na svojem področju in za varovanje okolja.
• Stroške kakovosti redno preverjamo in izvajamo ustrezne preventivne ukrepe za njihovo obvladovanje.
• Veliko pozornosti posvečamo usposabljanju na področju medicinske stroke, kakovosti, funkcionalnih znanj in zahtev zakonodaje.

Sprejmi piškotke? / Accept cookies? Več / More...